среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z PCV na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie poza szczególnymi przypadkami.

Ploty plastikowe na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak projektowane plot z plastiku na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak projektowane sztachety plastykowe na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий