среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy ogrodzenie te są z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało fachowym ślipiem trudno je rozróżnić.

Chociaż kamienie sztachetki te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało biegłym ślipiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, banalnej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź od razu ociosuje, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapiennym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na ogrodzenie z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa, przybierają one wówczas wielorakie kolory czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak potężnych złóż wycina się największe bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można również siekać na sześciany o proporcjonalnych konturach, używane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je dzielić przy pomocy specjalnych klinów i dłut na cienkie, nietypowych obrysów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie PVC używa się również wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do stosowania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je też do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej nadają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru i własnych upodobań kształt kamiennych tafli może być różny – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów bądź kwadratów. Murki oraz sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet konstruuje się z skał różnorodnego konturu, ułożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kawałków o nierównych obrysach, powinno się je odpowiednio łączyć tzn. tak, aby kształt każdego następnego zespalał się z uprzednim. Ażeby takie płot było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia z PCV z Karpacza należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur prędko niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Łatwo przerastają także mchem a także glonami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać kurzu z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Sprofilowane firmy pucują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego mycia ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, aby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий